Terms and Policies

1. Mục đích:

mitub.net là website chia sẻ  hoàn toàn miễn phí templates After Effects và Adobe Premiere đã được tạo sẵn. Các bạn chỉ cần tải về và chỉnh sữa để phục vụ cho nhu cầu của mình.

Chúng tôi muốn tạo ra một cộng đồng người dùng yêu thích VFX và hiệu ứng, nơi bạn có thể tìm thấy những project đã được tạo miễn phí.

2. Copyright:

Chúng tôi với tư cách là biên tập và giới thiệu các templates được xây dựng sẵn, bạn đươc phép sử dụng miễn phí trong các chiến dịch thương mại.

3. Thay đổi điều khoản:

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ nội dung nào đã đăng trên website với bất kỳ lý do gì mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa hoặc sửa Nội dung sẽ tuân theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền hủy dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) khỏi Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

4. Quyền và nghĩa vụ của người dùng:

Bạn phải đồng ý không sử dụng Dịch vụ để đăng hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung nào có tính chất phỉ báng, lạm dụng, thù hận, đe dọa, spam hoặc giống như thư rác, có khả năng gây khó chịu, chứa nội dung người lớn (khiêu dâm), chứa thông tin cá nhân của người khác.

5. Quy định đăng bài viết:

Các bài viết hợp lệ được phép đăng trên website.

  1. Tên Templates After Effects
  2. Hình ảnh minh họa cho phần mềm
  3. Liên kết tải xuống templates: Tất cả các liên kết tải xuống phần mềm đều do dịch vụ lưu trữ của bên thứ 3 cung cấp. Máy chủ này sẽ không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến tệp tải xuống.
  4. Mô tả và thông tin chi tiết về phần mềm
  5. Templates sử dụng tài sản (Miễn phí)