04
Oct
2021

Sparkol VideoScribe PRO Edition 3.7.3103 (x64)

filecrypt download

Download Here | Tải xuống tại đây nhé | Password: fxtub.com

1- Cài đặt phần mềm NEXT NEXT là được. (Và không mở phần mềm khi cài đặt xong)

2- Copy file trong thư mục C R 4 C K vào  thư mục cài đặt
(C:\Program Files\Sparkol\Sparkol VideoScribe)
3- Mở phần mềm VideoScribe
4- Bạn có thể tạo tài khoản hoặc chọn Offline để sử dụng.
5- Chặn phần mềm kết nối  Internet bằng tường lửa (Firewall App Blocker)
6- Thành Công!

Share

You may also like...

1 Response

  1. tôi muốn cài vidéocribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *